news carramba


A biztosítások segítenek abban, hogy bizonyos mértékig, és lehetőségeken belül ellensúlyozni tudjuk a kiszámíthatatlanságot, azokat a tényezőket, amelyeknek a bekövetkeztét vagy nem tudjuk kiszámítani, vagy nem tudjuk megakadályozni. A biztosítások kapaszkodók lehetnek az ember számára. Segítségükkel kaphat az ember az életében bizonyos biztonságot, védelmet a különböző eseményekkel szemben, melyek negatív módon befolyásolják az életét. Jellemzően felölelik az emberi élet minden területét, legyen az egészség, utazás, szórakozás, vállalkozás, befektetés, baleset, természeti katasztrófa, és még lehetne a sort folytatni. Lényegében bármilyen igénnyel fordulhatunk a biztosítókhoz, mert ha más módon nem, akkor egyedi ajánlattal megoldást fognak találni számunkra.


A biztosítások többsége szabadon köthető, azaz az ember maga dönti el, hogy igénybe akarja-e venni a szolgáltatást, vagy nem, de van olyan biztosítás is, amely törvényileg kötelező érvényű bizonyos területekre. Ilyen termék a kötelező felelősségbiztosítás, amelyet mindenkinek kötelező megkötnie, aki gépjárművet üzemeltet, mert a nélkül nem vehet részt a forgalomban. A kötelező biztosítás teszi lehetővé, hogy ne fordulhasson elő olyan helyzet, hogy egy baleset esetén a vétlen fél kára ne kerüljön megtérítésre. Ez azt jelenti, hogy a kártérítés megtörténte nem függ többé a károkozó személyétől, illetve anyagi helyzetétől, hanem helyette a biztosító lép elő, mint kockázat viselő. A károkozó helyett a keletkezett kár teljes értékét a biztosító téríti meg a vétlen fél számára. Nincs önrész. Az üzembentartók besorolásra kerülnek, az un. bonus-malus rendszerbe, amely alkalmas arra, hogy a biztosító a kockázatát csökkentse az által, hogy adott esetben magasabb díjazást alkalmaz egyes üzembentartóknál. Ugyanis azoknál, akik hosszú ideje balesetmentesen vezetnek, csökkentik a díjazás mértékét, akik pedig rendszeresen okoznak baleseteket, azoknak pedig erőteljesen emelik. A gépjárművek szintén kategóriákba vannak besorolva a teljesítményük alapján.

Kötelező biztosítás átvitele másik autóra a következőképen lehetséges. Abban az esetben, ha nem váltunk biztosítót, és ugyanabba a kategóriába tartozó gépjárművet vásárolunk, akkor a kötelező gépjármű biztosítás díja ugyanakkora lesz, mint az előző gépjármű esetén. Abban az esetben, ha minden marad, de nagyobb kategóriájú autót veszünk, akkor magasabb lesz a kötelező biztosításunk díja. Abban az esetben, ha biztosítót váltunk, de az új autó ugyanabba a kategóriába tartozik, mint a régi, akkor a díjat az annál a biztosítónál megállapított díjtarifa határozza meg. Fontos ebben az esetben, hogy az új biztosítóhoz át kell vinnünk egy kártörténeti igazolást arról, hogy milyen bonus-malis besorolásban voltunk a régi biztosítónál, és az alapján kerül beállításra ugyanaz az új biztosítónál is. Erre 90 napja van az ügyfélnek. Addig alap, azaz A00 bonus-malus besorolásba kerül az ügyfél. Amennyiben megérkezik az igazolás, akkor visszamenőlegesen módosításra kerül a díjazás is. Amennyiben pedig a gépjármű kategóriájában is változás történik, akkor, az szintén a díjazás változását eredményezheti. Abban az esetben pedig, ha már meglévő autó mellé vásárolunk egy másikat, akkor az első autóra vonatkozó bonus-malus besorolás nem vihető át a másik autóra, ami így alapbesorolásba kerül, azaz A00-ba. Az első autó eladása esetén, ha a két gépjármű azonos kategóriába tartozik teljesítményük alapján, akkor az eladott gépjárműnél figyelembe vett besorolás átvihető a második autóra. Ezt nevezik párhuzamos üzemeltetésnek.